bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie BIP SPZOZ w Barcinie

KOMUNIKAT

W związku z modernizacją centrali telefonicznej w SPZOZ w Barcinie, informujemy że mogą wystąpić utrudnienia w połączeniach telefonicznych przez okres około 1 miesiąca.
Przepraszamy za zaistniałą sytuację, prosząc jednocześnie o wyrozumiałość.
Dyrekcja SPZOZ w Barcinie


Informacja dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
w dniu 12 listopada 2018 r.
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Barcinie


Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że dnia 12 listopada 2018 r. w SPZOZ w Barcinie będą udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w:

1. Pracowni Rehabilitacji
2. Gabinecie Stomatologicznym w Piechcinie.

Natomiast w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5
zatrudni lekarza stomatologa do wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.
Osoby zainteresowane ofertą proszone są o kontakt:
- telefon: 609 071 410
- e-mail: dyrektor@spzozbarcin.pl


Nazwa i dane kontaktowe Zakładu:

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie

ul. Mogileńska 5

88-190 Barcin

tel: (52) 383 22 92
fax: (52) 383 21 09

e-mail: statystyka@spzozbarcin.pl

dyrektor@spzozbarcin.pl


http://www.spzozbarcin.pl/

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przesłanka przepis prawa)
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin, tel. 52 383 22 92.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych którym został powołany Pan Marcin Kominiarczyk pod adresem e-mail: marcin.kominiarczyk@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przesłanka umowy SPZOZ)

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie, ul. Mogileńska 5, 88-190 Barcin, tel. 52 383 22 92
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych którym został powołany Pan Krzysztof Kiełbasa, telefon 533 434 220, adres: e- mail inspektor@cbi24.pl
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Aktualności

Informacja o BIP

17.11.2013

W związku z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie internetowej tj. Biuletynie Informacji Publicznej, którą jednostki mogą dowolnie poszerzać o inne informacje dotyczące jednostki.Opublikował: Jacek Masłowski
Publikacja dnia: 07.05.2020
Podpisał: Kalina Kaśków
Dokument z dnia: 24.09.2013
Dokument oglądany razy: 125 625