bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o BIP

17.11.2013

W związku z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna ma obowiązek udostępniania informacji publicznej na stronie internetowej tj. Biuletynie Informacji Publicznej, którą jednostki mogą dowolnie poszerzać o inne informacje dotyczące jednostki.

Zasady publikacji w/w informacji uregulowane są w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)),
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Burmistrz Barcina w Zarządzeniu nr 46/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: utworzenia oraz prowadzenia Biuletynów Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne oraz inne jednostki Gminy Barcin zobowiązał Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie mgr Alicję Wiczewską do utworzenia BIP.

>>link do Zarządzenia<<

Opublikował: Jacek Masłowski
Publikacja dnia: 17.11.2013

Dokument oglądany razy: 1893
« inne aktualności